48058 - Ο Ελληνισμός έχει φτιάξει

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός έχει φτιάξει
τον πυρήνα του
πάνω
στον κίνδυνο
για να μπορεί
ν’ αντέξει
τις επιθέσεις
που θέλουν
να τον αφανίσουν.
Γι’ αυτό
μην ξαφνιάζεσαι
από τις δυσκολίες
που πρέπει
να ξεπεράσουμε
για να είμαστε
μαζί
μέσα στον Χρόνο
χωρίς
να έχουμε
φοβίες
για το μέλλον.