48062 - Η παραγωγή του έργου

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή του έργου
του Ελληνισμού
είναι τόσο μεγάλη
που ξεχειλίζει
από την οντότητά του
την αρχική
αφού η τελεολογία
δημιουργεί
οντολογία.
Είναι απίστευτο
πόσο
ο Ελληνισμός
έχει επηρεάσει
την ιστορία
αλλά είναι
το ίδιο
απίστευτο
πόσο λίγοι
Έλληνες
το ξέρουν
για να το χαρούν
πραγματικά.