48066 - Δεν σκέφτεσαι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν σκέφτεσαι μόνο
ελληνικά
αλλά
με τον Ελληνισμό
κι έτσι είσαι
της προσφοράς.
Γι’ αυτό ο Leonardo da Vinci
ήθελε να γίνει
Αρχιμήδης
της Αναγέννησης.
Λόγω προσφοράς
το σημείο
αναφοράς
γίνεται
και στοιχείο
έμπνευσης
για το μέλλον.
Έτσι είναι
η σκέψη
του Ελληνισμού
είναι αυτή
που εκφράζεται
μέσω του Έλληνα.