48077 - Με την αποστολή στο Waiblingen

Ν. Λυγερός

Με την αποστολή στο Waiblingen
ενεργοποιήθηκαν
και άλλα μέρη
της Γερμανίας
γιατί είδαν
με αυτό
το παράδειγμα
ότι μπορούμε
ταυτόχρονα
να διαχειριστούμε
εθνικά θέματα,
Έξυπνη Παιδεία,
αλλά και πιο βαθιές
φιλοσοφικές
θεματολογίες
του Ελληνισμού
για την Ανθρωπότητα.

Close Menu