48080 - Κάθε στάση στην Ιταλία

Ν. Λυγερός

Κάθε στάση στην Ιταλία
μας έδειχνε
τοπία
που μας έφερναν
όλο και πιο κοντά
στην ιταλική
Ελβετία
για ν’ ακουστεί
το όργανο
της Αναγέννησης
μαζί
με τα άλλα
της ίδιας
εποχής
για να ζήσει
η πολυκυκλικότητα.