48081 - Δίπλα στη λίμνη

Ν. Λυγερός

Δίπλα στη λίμνη
του Lugano
άρχισε
να φαίνεται
η ομορφιά
που προετοίμαζε
τη σύνθεση
του μέλλοντος
που αναζητούσε
την αλήθεια
για το έργο
της μνήμης
που θέλει
συνέχεια
γιατί δεν ξεχνά
την καινοτομία.