48084 - Το μείγμα της μουσικής

Ν. Λυγερός

Το μείγμα της μουσικής
του Vivaldi
και του Bach
χάρη στο έργο
το καινοτόμο
του Avital
που έδεσε
τον ήχο
του μαντολίνου
με αυτούς
τους συνθέτες
έδωσε
ένα ύφος
διαφορετικό
στην εμβέλεια
της εκτέλεσης
με ορχήστρα
έγχορδων.