48086 - Οι χοροί του Bartók

Ν. Λυγερός

Οι χοροί του Bartók
μεταμορφώθηκαν
με την παρέμβαση
του μαντολίνου
που έδωσε
άλλο ένα
ανθρώπινο
στοιχείο
σε συνθέσεις
που ήταν
αρχικά
παραδοσιακές
έτσι
νιώσαμε
και την αγάπη
του οργανοπαίχτη.