48088 - Στην ιταλική ζώνη

Ν. Λυγερός

Στην ιταλική ζώνη
της Ελβετίας
βλέπεις
ένα κόσμο
διαφορετικό
κι αντιλαμβάνεσαι
ότι τα κοινά
μπορεί
να βρεθούν
από την άλλη
πλευρά,
πράγμα
που σημαίνει
ότι το κοινό
είναι του μαζί
και όχι
του κοντά.