48090 - Οι μικρές πλατείες

Ν. Λυγερός

Οι μικρές πλατείες
του Lugano
δείχνουν
πόσο τις έχει
λαξεύσει
η ιστορία
σε κάθε
σημείο τους
για να τις κάνει
έργο τέχνης
που αγκαλιάζει
τον ίδιο
τον λαό
χωρίς
να κάνει
εξαιρέσεις
λόγω
αγάπης.