48093 - Κάθε φύλλο

Ν. Λυγερός

Κάθε φύλλο
του κοινού έργου
αποδεικνύει
το μέγεθος
όχι μόνο
του κορμού
αλλά και του ριζικού
συστήματος
διότι αυτό
έχει μετατραπεί
κυριολεκτικά
σε βαθύ
νευρωνικό
δίκτυο
που μελετά
τον κόσμο
και παράγει
για την Ανθρωπότητα.