48094 - Όταν είναι συνεχόμενη

Ν. Λυγερός

Όταν είναι συνεχόμενη
η παραγωγή
του έργου
δεν αντιλαμβάνεσαι
το μέγεθός της
και θεωρείς μόνο
την καθημερινότητα
ενώ αυτή
δεν υπάρχει
αφού δεν ζει
με τον καιρό
αλλά
με τον Χρόνο
που είναι
ο μόνος
που είναι
πάντα μαζί
με την Ανθρωπότητα.