48097 - Η κεντρική πλατεία

Ν. Λυγερός

Η κεντρική πλατεία
του Lugano
είναι δομημένη
με ιστορία
που διασχίζει
τους αιώνες
έτσι ώστε
να ξεπερνά
κάθε όριο
των κοινωνιών
που δεν βλέπουν
το μέλλον
επειδή
έχουν ξεχάσει
το παρελθόν
για να υπάρξει
μόνο το παρόν.