48101 - Η τσελίστρια

Ν. Λυγερός

Η τσελίστρια
ακολουθούσε
με αγάπη
το μαντολίνο
γιατί ήξερε
ότι έδειχνε
τον δρόμο
της απελευθέρωσης
μέσω της μουσικής
που είχε
μετατρέψει
για ν’ ανοίξει
νέο ρεπερτόριο
όχι μόνο
για το όργανο
αλλά
για ολόκληρη
την ορχήστρα
εγχόρδων.