48104 - Χάρη στις ψυχές

Ν. Λυγερός

Χάρη στις ψυχές
που βρίσκεις
μέσα
στις εκκλησίες
η ζωή σου
γίνεται
όλο πλούσια
γιατί
βλέπει
άλλες
αύρες
που δεν ήταν
στις αποχρώσεις
που μπορούσες
να αντιληφθείς
πριν τη διδασκαλία.