48107 - Η βαθιά συνεννόηση

Ν. Λυγερός

Η βαθιά συνεννόηση
μπορεί να γίνει
και μέσω
μουσικών
οργάνων
αν υπάρχει
παρτιτούρα
που θέλει
να ζήσει
η ομορφιά
ενός δεσμού
που οδηγεί
στην ελευθερία
της αρμονίας
για να χαρεί
η Ανθρωπότητα.