48112 - Με τις δημιουργίες

Ν. Λυγερός

Με τις δημιουργίες
των ψυχών
βλέπεις
την προσφορά
της Ανθρωπότητας.
Γι’ αυτό
μην είσαι
σκληρός
αν ο πηλός
δεν είναι
ακόμα
όμορφος,
κοίτα
πώς θα είναι
ο μπρούντζος
στο επόμενο
στάδιο.