48113 - Μέτρα τα ταξίδια

Ν. Λυγερός

Μέτρα τα ταξίδια
των αποστολών
σαν να ήταν
τα βήματα
της πορείας σου
μέσα
στη ζωή
και τότε
θα αντιληφθείς
πόσο μεγάλη
σημασία
έχουν
για την εξέλιξη
που θέλει
να γίνει
ανέλιξη.