48156 - Η εμβέλεια του Δούναβη

Ν. Λυγερός

Η εμβέλεια του Δούναβη
φαίνεται
ακόμα
και από τις πρωτεύουσες
που διασχίζει
διότι αποδεικνύει
πόσο μεγάλη
σημασία
του έχουν
δώσει
και τα κράτη
που διασχίζει
γι’ αυτό
να τον έχεις
στο μυαλό σου
όταν μιλάς
για την Ευρώπη
και ειδικά
την κεντρική
για να δεις
τη στρατηγική της.