48171 - Οι περισσότερες γενοκτονίες

Ν. Λυγερός

Οι περισσότερες γενοκτονίες
ενώ πιστεύουμε
ότι είναι
ρατσιστικές
είναι ακόμα
χειρότερες
αφού είναι
γεωπολιτικές
και αδιαφορούν
παντελώς
για τον συγκεκριμένο λαό
επειδή
εξετάζουν
αποκλειστικά
το ζωτικό
χώρο
του θύτη
κι όχι
ποιος κατοικεί
στην περιοχή
εδώ
και αιώνες.