48174 - Όσο αφαιρετική είναι

Ν. Λυγερός

Όσο αφαιρετική είναι
η έννοια
της Ανθρωπότητας
είναι και αυτή
της βαρβαρότητας
διότι αυτή
είναι ο εχθρός της.
Έτσι το Άρθρο 2
των Δικαιωμάτων
της Ανθρωπότητας
είναι αυτοαναφορικό
ακόμα
κι αν ξέρει
ότι οι αξίες
είναι νόμοι
που δεν γράφονται
αλλά
γι’ αυτό
έχει αυτό το ύφος
επειδή
λειτουργεί
διαφορετικά.