48176 - Οι Δίκαιοι γεννήθηκαν

Ν. Λυγερός

Οι Δίκαιοι γεννήθηκαν
θεσμικά
μετά
την έννοια
της Γενοκτονίας
αφού
προστατεύουν
του Αθώους
χωρίς
να ανήκουν
στον στόχο
των γενοκτόνων.
Γι’ αυτό
αυτοί
που ανήκουν
στους γενοκτονημένους
δυσκολεύονται
να επινοήσουν
αυτή την έννοια
και να ονομάσουν
τους δικούς τους
Δίκαιους.