48177 - Είναι δύσκολος

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολος
ο ρόλος
του Δικαίου
γιατί υπάρχει
η απαίτηση
της προστασίας
γι’ αυτό
δεν μπορεί
να είναι αθώος
έτσι
η ίδια του
η ζωή
είναι άρνηση
βαρβαρότητας
γιατί
ξέρει
ότι η Ανθρωπότητα
το επιτρέπει
στους Αθώους
για να μην είναι
αποκλειστική
και γι’ αυτό
πρέπει
να διδάσκονται
για να μη γίνουν.