48178 - Η παραγωγή του έργου

Ν. Λυγερός

Η παραγωγή του έργου
έρχεται μετά
την προστασία
για να υπάρξει
η ζωή
εκτός
αν αυτή
προέρχεται
από το έργο
για αυτούς
που ξέρουν
ότι παράγουν
για την ίδια
την Ανθρωπότητα
επειδή
είναι
της προστιθέμενης
αξίας
αφού
βοηθούν
τους Αθώους
να ζητούν
βοήθεια.