48180 - Τα ηρωικά

Ν. Λυγερός

Τα ηρωικά
είναι της Ελλάδας
ενώ η Τουρκία
προσπαθεί
πάντα
να προστατευτεί
ως θύμα
άρα προτιμά
τα μαρτυρικά.
Άλλωστε
ακόμα
και την Κωνσταντινούπολη
δεν την βλέπουν
θετικά
και προσπαθούν
να την υποβαθμίσουν
με την μετατροπή
σε νησί
μέσω
της σουλτανικής
διώρυγας.