48181 - Θες δεν θες

Ν. Λυγερός

Θες δεν θες
η Τουρκία
είναι συνεχώς
επεκτατική
έτσι δεν έχει
κανένα νόημα
να θες
μονομερώς
την ειρήνη.
Αντί γι’ αυτό
κοίτα
καλύτερα
τι κάνει
με παίκτες
που δεν είναι
αξιόπιστοι
ακόμα
κι όταν
κατασκευάζουν
πυρηνικούς
αντιδραστήρες
με παραδοσιακά
ελαττώματα.