48191 - Αν ο πυρήνας

Ν. Λυγερός

Αν ο πυρήνας
της σκέψης σου
δεν είναι
η Ανθρωπότητα
πώς θέλεις
να βοηθήσεις
τον Ελληνισμό
ή ακόμα
και την Ελλάδα ;
Γιατί στην υψηλή
στρατηγική
ο τοπικισμός
όχι μόνο
δεν έχει νόημα
αλλά προκαλεί
εμπόδια
για να δεις
πέρα
από τον ορίζοντα
την ουσία
των προβλημάτων
που πρέπει
να επιλύσεις.