48193 - Τα εθνικά θέματα

Ν. Λυγερός

Τα εθνικά θέματα
δεν είναι
για τάβλι
και όσοι
παίζουν
με τα ζάρια
δεν μπορούν
να σε βοηθήσουν.
Έτσι μην δίνεις
σημασία
σε παίκτες
που διατάζουν
γιατί τελικά
φωνάζουν
για να καλύψουν
το ίδιο τους
το κενό
το γεωπολιτικό
και γι’ αυτό
είναι επικίνδυνοι
για την υψηλή μας
στρατηγική.