48198 - Και τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Και τα δάκτυλα
πάνω στο τσέλο
πρέπει
να τα ελέγχεις
τη δύναμή τους
όταν χρειάζεται
να κάνεις
τα απαραίτητα
pizzicati
για να ακουστεί
ο ήχος
της ανάγκης
που εκφράζεται
με τις νότες
της παρτιτούρας
που πάντα
περιμένει.