48203 - Με τις σελίδες

Ν. Λυγερός

Με τις σελίδες
του έργου
που διαβάζεις
βλέπεις
κομμάτια
των κινήσεων
που θα κάνεις
στο μέλλον
χάρη
στις υπερβάσεις.
Όμως
και πάλι
αν ξεχάσεις
το πρέπον
δεν θα χαρείς
την πράξη.