48205 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
ξεπερνά
τα εμπόδια
γιατί
προβλέπει
τα θετικά
πριν έρθουν
και δεν περιμένει
τον ερχομό τους
έτσι λειτουργεί
καταλυτικά
για τη μεταμόρφωση
του παρελθόντος
σε μέλλον
που παράγει
έργο.