48205 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
ξεπερνά
τα εμπόδια
γιατί
προβλέπει
τα θετικά
πριν έρθουν
και δεν περιμένει
τον ερχομό τους
έτσι λειτουργεί
καταλυτικά
για τη μεταμόρφωση
του παρελθόντος
σε μέλλον
που παράγει
έργο.

Close Menu