48211 - Μέσω της παράδοσης

Ν. Λυγερός

Μέσω της παράδοσης
μπορείς να βρεις
ρυθμούς απλούς
που έχουν βάθος
γιατί ποτέ
δεν ξέχασαν
τα βήματα
του παρελθόντος
κι έτσι
έχεις
κι εσύ
πηγή
έμπνευσης
για να ανακαλύψεις
πώς λειτουργούν
οι παλιές
ψυχές
της Ανθρωπότητας
που συνεχίζουν
να αγαπούν
και μετά
τις πληγές
της κοινωνίας.