48213 - Με το άγγιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άγγιγμα
έρχεται
το πάθος
του οργάνου
που λειτουργεί
καρδιακά
για όσους
ξέρουν
ν’ αγαπούν
διαχρονικά
επειδή
ζουν
με τις εποχές
και τα χρόνια
χωρίς
τις ημέρες
αφού
είναι
όλες
Κυριακή
λόγω
ανθρώπινης
επιλογής.