48217 - Άκου σιωπηλά

Ν. Λυγερός

Άκου σιωπηλά
κάθε νότα
του μαντολίνου
γιατί μπορείς
ν’ ακούσεις
με αυτόν
τον τρόπο
και την ψυχή
του λοχαγού
που έδωσε
τη μάχη
ενάντια
στη βαρβαρότητα
σ’ εκείνο
το νησί
γιατί ήταν
το πρέπον
εκείνη
την εποχή
έτσι
θα έχεις
μέσα σου
τη δικαίωση.