48222 - Από το πρωί

Ν. Λυγερός

Από το πρωί
ακούς
τη χαρακτηριστική
μουσική
για να δεις
τον κόσμο
διαφορετικά
και κάνεις
νέους υπολογισμούς
σ’ ένα τομέα
των μαθηματικών
που σπάνια
απασχολεί
το κοινό
γιατί οι πρώτοι αριθμοί
είναι δύσκολοι
σε βάθος.