48224 - Το κράνος της Θράκης

Ν. Λυγερός

Το κράνος της Θράκης
αποδεικνύει
τη διαχρονικότητα
μιας μαχητικότητας
που ποτέ
δεν γονάτισε
ακόμα κι αν λύγισε
για ν’ αντισταθεί
στη βαρβαρότητα
έτσι το κεφαλαίο Θ
ακόμα κι αν
είναι πληγωμένο
φαίνεται
ότι είναι
η ανθεκτικότητα
του Ελληνισμού.