48225 - Δεν θυμόμαστε

Ν. Λυγερός

Δεν θυμόμαστε
απλώς
τα γεγονότα
του 1920
αλλά
διεκδικούμε
ακόμα
τις περιοχές
που είναι
κατεχόμενες
επειδή
δεν σταματήσαμε
να παλεύουμε
για την απελευθέρωση
του Έθνους
από τη βαρβαρότητα.