48227 - Το 1920

Ν. Λυγερός

Το 1920
ήταν
μόνο
η αρχή
για να καταλάβει
η Θράκη
ότι η απελευθέρωση
είναι εφικτή
απλώς
θέλει στρατηγική
κι όχι μόνο
λόγια
του παρελθόντος
αλλιώς
είναι σπατάλη
χρόνου
κι όχι αγώνας
ελευθερίας.