48229 - Αναγκαστικά η Θράκη

Ν. Λυγερός

Αναγκαστικά η Θράκη
πρέπει
ν’ αγγίζει
δύο θάλασσες
γιατί είναι
γωνία
τοποστρατηγική
και είναι
δεσμός
χρονοστρατηγικός
ακόμα
και για το μέλλον
αφού
αποτελεί
πολυκυκλική
υπερδομή.