48230 - Η βαθιά Θράκη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά Θράκη
δεν είναι μόνο
η τωρινή Θράκη
και γι’ αυτό
δεν πρέπει
να περιορίζεις
το βλέμμα σου
αλλιώς
δεν θα αντέξει
την ενσωμάτωση
της Χρονοστρατηγικής
για να δεις
την πραγματικότητα
του μέλλοντος
που ετοιμάζεται
με τους αιώνες.