48231 - Μην περιορίζεις

Ν. Λυγερός

Μην περιορίζεις
τη Θράκη
στο δυτικό της
σκέλος
αλλιώς η κατανόησή σου
θα είναι λανθασμένη
λόγω εκφυλισμού
και δεν θα ζήσεις
το μέλλον
που ετοιμάζεται
ενώ έχεις
όλα τα στοιχεία
για ν’ ανακαλύψεις
την επόμενη
φάση
του Ελληνισμού
χωρίς
δεσμά.

Close Menu