48231 - Μην περιορίζεις

Ν. Λυγερός

Μην περιορίζεις
τη Θράκη
στο δυτικό της
σκέλος
αλλιώς η κατανόησή σου
θα είναι λανθασμένη
λόγω εκφυλισμού
και δεν θα ζήσεις
το μέλλον
που ετοιμάζεται
ενώ έχεις
όλα τα στοιχεία
για ν’ ανακαλύψεις
την επόμενη
φάση
του Ελληνισμού
χωρίς
δεσμά.