48235 - Και ο σκλάβος

Ν. Λυγερός

Και ο σκλάβος
μπορεί
να χαρεί
από πριν
τη χαρά
της απελευθέρωσης
αν έχει ζήσει
τη Διδασκαλία
για να του μάθει
να αντέχει
να αντιστέκεται
και τελικά
να κερδίζει
την ελευθερία
χάρη
στις πράξεις
του έργου.