48236 - Μια χούφτα φωτός

Ν. Λυγερός

Μια χούφτα φωτός
μπορεί ν’ ανάψει
ένα κερί
για να παραμείνει
ζωντανή
για μεγαλύτερη
διάρκεια
έτσι ώστε
να έρθει
και άλλο
στη συνέχεια
και να υπάρξει
ακολουθία
ανθεκτική
που ξεπερνά
τα εμπόδια.