48237 - Η βαθιά απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η βαθιά απόλαυση
προέρχεται
από την κατανόηση
ενός μεγάλου
γεγονότος
της ιστορίας
που ήταν
παλιά
κρυφό
ενώ μετά
ξεχειλίζει
η ουσία του
πάνω
στην πραγματικότητα
και την αγγίζει
άμεσα.