48240 - Πάρε βαθιά ανάσα

Ν. Λυγερός

Πάρε βαθιά ανάσα
πριν πιάσεις
το θέμα
της Θράκης
τη χρονιά
της εκατονταετίας
αλλιώς
δεν θα έχεις
αντοχές
για ν’ αναλύσεις
κρυφά
δεδομένα
που άλλαξαν
την πορεία
της άλλης
ιστορίας
που δεν ήξερες.