48241 - Με τα κλειδιά

Ν. Λυγερός

Με τα κλειδιά
της ιστορίας
άνοιξε
το θέμα
της Θράκης
για να δεις
όχι μόνο
τι έγινε
αλλά
και τι θα γίνει
όταν ενεργοποιηθούν
ταυτόχρονα
πολλές κινήσεις
για να ζήσει
η πράξη
της απελευθέρωσης.