48250 - Μεταξύ 1380 και 1390

Ν. Λυγερός

Μεταξύ 1380 και 1390
οι Οθωμανοί
εισέβαλαν
σε όλη
τη Θράκη
γιατί ήθελαν
να βυθιστούν
μέσα στην Ευρώπη
και ειδικά
στο κέντρο της
για να ζήσουν
την κυριαρχία τους
αλλά τελικά
μετά από αιώνες
αποδέχτηκαν
την αποτυχία τους.