48252 - Αν η Θράκη

Ν. Λυγερός

Αν η Θράκη
ήταν βουλγαρική
θα το έλεγε
το όνομά της
έτσι
υπάρχει
αναλογία
με τη Μακεδονία
όχι μόνο
λόγω ιδεολογίας
αλλά και λόγω
ύπουλης
κλοπής
της ουσίας
επειδή
η πλαστή ιστορία
είναι εύκολη.