48258 - Η Συνθήκη Λωζάννης

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Λωζάννης
δεν είναι μόνο
μια διόρθωση
αλλά μια διαδικασία
ανατροπής
της Συνθήκης Σεβρών
όχι μόνο
για λόγους
εδαφικούς,
είναι ταυτόχρονα
και ιδεολογία
που ήθελε
να επιβάλλει
την προσέγγισή της
ενάντια στις αξίες
των Εθνών.